علوم تجربی نوین

درس علوم مدرسه راهنمایی پیشگامان اندیشه گتوند

علوم تجربی نوین

درس علوم مدرسه راهنمایی پیشگامان اندیشه گتوند

علوم تجربی نوین
آخرین نظرات
نویسندگان

سوالات فصل پنجم- کلاس های سوم

پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱ ب.ظ
سوالات فصل پنجم- کلاس های سوم

ردیف

سوالات فصل پنجم

بارم

1

جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

به خورشید و همه اجزایی که به دور آن می چرخند ........... می‌گویند. 

 

2

به سیارات زمین مانند سیارات ............ هم می‌گویند.  

 

3

نام دیگر سیارات مشتری مانند سیارات .......... است.  

 

4

سیاره ............ در تقسیم بندی سیارات جای ندارد.  

 

5

73% حجم خورشید را .............. و 25 در صد آن را............. تشکیل داده است.  

 

6

منشأ گرمای خورشید .................... است.  

 

7

در واکنش‌های هسته‌ای خورشید ................ به ........... تبدیل می‌شود.  

 

8

به قطعات سنگی میان دو سیاره مریخ و مشتری ............. می‌گویند.  

 

9

به سنگ آسمانی که هنگام ورود به اتمسفر بر اثر اصطکاک با هوا، داغ و تبخیر می‌شود .............. می‌گویند.  

 

10

به سنگ آسمانی بزرگ که از اتمسفر زمین می‌گذرد وروی زمین می‌افتد .............. می‌گویند. 

 

11

به اجرام آسمانی که از جنس غبار و یخ هستند ............. می‌گویند. 

 

12

دنباله‌دارها همیشه دم خود را .............. خورشید قرار می دهند. 

 

13

به جز ............ و ................ بقیه سیارات قمر دارند. 

 

14

به اجرام آسمانی که دور سیاره می‌گردند ................ می‌گویند. 

 

15

قمر کره زمین کره‌ی .......... است. 

 

16

جنس مواد سازندة کره‌ی ماه از ............ و ............ است. 

 

17

دستگاهی که نور ستاره را تجزیه می‌کند و اطلاعاتی درباره‌ی ترکیب آن در اختیار می‌گذارد .............. نام دارد. 

 

18

نور زرد ستاره نشان می‌دهد که ستاره ............ است. 

 

19

نور آبی ستاره نشان می‌دهد که ستاره ............ است.  

 

20

نور قرمز ستاره نشان می‌دهد که ستاره ............ است. 

 

21

معروف‌ترین صورت فلکی .............. است. 

 

22

با مشاهده‌ی طیف جذبی ستاره می‌توان درباره‌ی ............. آن قضاوت کرد. 

 

23

نور یک ستاره به ............. آن از زمین و به ............. آن بستگی دارد. 

 

24

جنس سیارات داخلی از ............. است. 

 

25

جنس سیارات خارجی از ................. است. 

 

26

صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

سیاره عطارد در تقسیم‌بندی سیارات جای ندارد. 

 

27

جنس سیاره‌ی مشتری از مایع و گاز است. 

 

28

در واکنش‌های هسته‌ای خورشید هلیوم به هیدروژن تبدیل می‌شود. 

 

29

سیارک‌ها در فاصله بین مشتری و زحل قرار دارند. 

 

30

شهاب سنگ آسمانی است که در اتمسفر زمین می‌سوزد و تمام می‌شود. 

 

31

سیارة پلوتو قمر ندارد. 

 

32

دنباله‌ دارها دم خود را در جهت موافق خورشید قرار می‌دهند. 

 

33

جنس کره‌ی ماه از یخ و غبار است.  

 

34

جنس دم دنباله‌دارها از یخ است. 

 

35

رنگ آبی ستاره نشانه این است که آن ستاره سرد است. 

 

36

برای تجزیه نور ستاره‌ها از تلسکوپ استفاده می‌کنند. 

 

37

اگر ستاره پرنور باشد جرم کمتری دارد و از زمین دور است. 

 

38

رنگ زرد ستاره نشان می‌دهد که ستاره نسبتاً داغ است. 

 

39

رنگ قرمز ستاره نشان می‌دهد که آن ستاره بسیار داغ است. 

 

40

گزینه‌ی درست را با علامت× مشخص کنید.

کدام سیاره در تقسیم‌بندی سیارات جای ندارد؟

الف) مشتری                      ب) زحل                   ج) زهره                   د) پلوتو  

 

41

سیارات داخلی به ترتیب کدام است؟

الف) زهره، عطارد، زمین، مریخ                     ب) عطارد، زهره، زمین، مشتری                  

ج) عطارد، زهره، زمین، مریخ                        د) مشتری، زحل، اورانوس، نپتون  

 

42

جنس کدام سیاره از سنگ و فلز است؟

                                    الف) مشتری                    ب) مریخ                   ج) زحل                   د) اورانوس

 

43

کدام سیاره قمر ندارد؟

الف) پلوتو                        ب) زهره                    ج) مریخ                    د) زحل   

 

44

در واکنش‌های هسته‌ای خورشید کدام عنصر به دیگری تبدیل می‌شود؟

الف) هلیوم به هیدروژن                             ب) هیدروژن به هلیوم      

ج) هیدروژن به اکسیژن                             د) اکسیژن به هیدروژن 

 

45

دوام لکه‌های خورشید چه مدت است؟

الف) چند روز تا چند ماه                                ب) چند ماه تا چند سال                 

ج) چند ساعت تا چند روز                             د) چند دقیقه تا چند ساعت  

 

46

سیارک‌ها در فاصله‌ی بین کدام سیارات قرار دارند؟

الف) عطارد و زهره                                ب) زهره و زمین                 

ج) مریخ و مشتری                                د) مشتری و زحل  

 

47

قطر سیارک‌ها چه قدر است؟

الف) چند سانتی‌متر تا چند متر                       ب) چند سانتی‌متر تا چند کیلومتر                  

ج) چند میلی‌متر تا چند سانتی‌متر                  د) چند متر تا چند کیلومتر  

 

48

دمای سطحی ستاره‌ای که 20 تا 35 هزار درجه است به رنگ ......... است.

الف) قرمز                      ب) زرد                   ج) آبی                   د) سبز   

 

49

دمای سطحی ستاره‌ای که 3000 درجه است آن ستاره به چه رنگی دیده می‌شود؟

الف) قرمز                      ب) زرد                   ج) آبی                   د) سبز  

 

50

سؤالات تشریحی

چه اجزایی به دور خورشید می‌گردند؟ 

 

51

منظومه‌ی شمسی چیست؟ 

 

52

سیارات منظومه شمسی را به چند گروه تقسیم می‌کنند؟ نام ببرید. 

 

53

سیارات داخلی (زمین مانند) را به ترتیب نام ببرید. 

 

54

سیارات خارجی (مشتری مانند) را به ترتیب نام ببرید. 

 

55

جنس سیارات داخلی از چیست؟ 

 

56

جنس سیارات خارجی از چیست؟ 

 

57

چرا سیارة پلوتو را در تقسیم‌بندی سیارات جای نداده‌اند؟ 

 

58

منظور از لکه‌های خورشیدی چیست؟ 

 

59

عمر لکه‌های خورشیدی چه مدت است؟ 

 

60

سیارک‌ها را توضیح دهید. 

 

61

شهاب چیست؟ 

 

62

شهاب سنگ چیست؟ 

 

63

دنباله‌دارها را توضیح دهید. 

 

64

چرا دنباله‌دارها همیشه دم خود را مخالف خورشید قرار می‌دهند؟ 

 

65

قمر چیست؟ 

 

66

کدام سیارات قمر ندارند؟ 

 

67

قمر کرة زمین چیست؟ 

 

68

جنس قمر کرة زمین از چیست؟ 

 

69

اگر ستاره‌ای پرنور به نظر برسد نشانة چیست؟ 

 

70

رنگ آبی ستاره نشانة چیست و دمای سطحی آن چند درجه است؟ 

 

71

رنگ زرد ستاره نشانة چیست و دمای سطحی آن چند درجه است؟ 

 

72

رنگ قرمز ستاره نشانة چیست و دمای سطحی آن چند درجه است؟ 

 

73

طیف‌نگار چیست؟ 

 

74

وجود نوارهای تیره در طیف ستاره‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟ 

 

75

منظور از صورتهای فلکی چیست؟ 

 

76

معروف‌ترین صورت فلکی چه نام دارد؟ 

 

77

منشأ گرمای خورشید از چیست؟ 

 

78

در واکنش‌های هسته‌ای خورشید کدام عناصر به همدیگر تبدیل می‌شوند؟ 

 

79

سیارک‌ها در فاصله‌ی بین کدام سیاره‌ها قرار دارند؟ 

 

80

دو ستاره A و B به ترتیب به رنگ‌های آبی و زرد در آسمان دیده می‌شوند به نظر شما الف- دمای کدام ستاره بیشتر است؟ب- اگر ستاره A پرنورتر باشد معنایش چیست؟ 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۸/۱۶
محمدرضا بهداروند

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی