علوم تجربی نوین

درس علوم مدرسه راهنمایی پیشگامان اندیشه گتوند

علوم تجربی نوین

درس علوم مدرسه راهنمایی پیشگامان اندیشه گتوند

علوم تجربی نوین
آخرین نظرات
نویسندگان

۲۱ مطلب توسط «محمدرضا بهداروند» ثبت شده است

۱۰فروردين
محمدرضا بهداروند
۲۳بهمن
محمدرضا بهداروند
۱۸بهمن
محمدرضا بهداروند
۱۸بهمن
محمدرضا بهداروند
۱۵بهمن

یک گلوله پنجاه گرمی با انرژی 800 ژول از لوله تفنگ خارج می شود . این گلوله تا چه ارتفاعی بالا می رود؟

محمدرضا بهداروند
۰۷بهمن

یک بالابر جعبه 50 کیلوگرمی را 8 متر بالا می برد این بالابر چقدر کار انجام داده است؟

محمدرضا بهداروند
۱۸دی
محمدرضا بهداروند
۱۴دی
محمدرضا بهداروند
۰۸دی
محمدرضا بهداروند
۲۸آذر

                                                                                 

محمدرضا بهداروند
۲۸آذر

                                                                

                                                                         

محمدرضا بهداروند
۲۷آذر
محمدرضا بهداروند
۲۷آذر
محمدرضا بهداروند
۲۷آذر
محمدرضا بهداروند
۲۷آذر
محمدرضا بهداروند
۲۷آذر
محمدرضا بهداروند
۲۶آبان

چند ماده هوشمند نام ببرید و کاربرد هر یک را بیان کنید.

محمدرضا بهداروند
۲۶آبان
محمدرضا بهداروند
۱۶آبان
سوالات فصل پنجم- کلاس های سوم
محمدرضا بهداروند
۱۵آبان

سوالات فصل چهارم - کلاس های سوم

محمدرضا بهداروند