علوم تجربی نوین

درس علوم مدرسه راهنمایی پیشگامان اندیشه گتوند

علوم تجربی نوین

درس علوم مدرسه راهنمایی پیشگامان اندیشه گتوند

علوم تجربی نوین
آخرین نظرات
نویسندگان

سوالات فصل سوم - کلاس های سوم

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶ ب.ظ

سوالات فصل سوم - کلاس های سوم


ردیف

سوالات

بارم

1

جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

در سنگ‌های رسوبی اصولاً لایه‌های زیرین .............. از لایه‌های بالایی هستند. 

 

2

دانشمندان بیشتر از روی شکل لایه‌های سنگ‌های رسوبی و .............. درون آنها به مطالعه گذشته‌ی زمین می‌پردازند. 

 

3

به آثار و بقایای جانداران قدیمی که در میان سنگهای رسوبی دیده می‌شوند ................ می‌گویند. 

 

4

در میان جانداران گذشته‌ی زمین، آنهایی که دارای ............. بوده‌اند امکان فسیل شدنشان وجود داشته است. 

 

5

جاندارانی که امکان فسیل شدنشان وجود داشته است باید بلافاصله پس از مرگ در محلی قرار گیرند تا در معرض ............. و ............... قرار نگیرند. 

 

6

به زغال‌سنگ و نفت سوخت‌های ............. هم گفته می‌شود. 

 

7

ساختمان بدنی جانداران گذشته ............. از جانداران امروزی بوده است. 

 

8

از روی فسیل‌ها می‌فهمیم که گیاهان در آغاز محدود به ................ دریایی بوده‌اند. 

 

9

نظریه انتخاب طبیعی توسط ............. ارائه گردید. 

 

10

نظریة (استفاده یا استفاده نکردن اندام‌ها عامل بروز تغییر می‌شود) توسط .............. ارائه گردید. 

 

11

نظریة جهش توسط .............. ارائه گردید. 

 

12

صفات ارثی، از طریق ............ داخل هسته به ارث می‌رسند. 

 

13

ماده‌ی اصلی سازنده‌ی کروموزوم‌ها، ملکولهای .............. هستند. 

 

14

جهش در ساختمان ملکولهای ............... اثر می‌گذارد. 

 

15

تغییرات در .............. جانداران پدید می‌آیند، نه در افراد. 

 

16

زندگی از حالت ............. و .......... به صورت پیچیده تحول یافته است. 

 

17

جانداران از اجداد قدیمی و .......... بوجود آمده‌اند.  

 

18

وجود شباهت‌های فراوان در میان جانداران، حاکی از ...................بودن آنها به همدیگر است.  

 

19

DNA مولکولی بسیار ............. است و ساختمان آن کمتر دچار تغییر می‌شود. 

 

20

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید. 

 

21

در سنگ‌های رسوبی اصولاً لایه‌های بالایی قدیمی‌تر از لایه‌های زیرین هستند. 

 

22

برای مطالعه تاریخ گذشته زمین بیشتر از سنگ‌های آذرین استفاده می‌کنند. 

 

23

تعداد فسیل‌هایی که در خشکی‌ها تشکیل شده‌اند بسیار ناچیزتر از تعداد فسیل‌هایی است که در دریاها تشکیل شده‌اند. 

 

24

ساختمان بدن جانداران قدیمی بسیار ساده‌تر از جانداران امروز بوده‌اند. 

 

25

با استفاده از فسیل‌ها می‌توان عمر سنگ‌های رسوبی را بطورنسبی تعیین کرد. 

 

26

طبق نظریه لامارک صفات اکتسابی قابل ارثی شدن هستند. 

 

27

نظریه انتخاب طبیعی توسط دووریس ارائه گردید. 

 

28

شانس زنده ماندن خرگوش سفید در محیط برفی بیشتر است. 

 

29

جانداران برای بدست آوردن غذا و مکان زندگی با هم رقابت می‌کنند. 

 

30

جاندارانی که در آنها صفات جدید بوجود می‌آید، جهش یافته گفته می‌شود. 

 

31

اکثر جهش‌ها اغلب مفید هستند. 

 

32

صفات ارثی از طریق کروموزوم‌های داخل هسته سلول به ارث می‌رسند. 

 

33

ماده‌ی اصلی سازنده‌ی کروموزوم‌ها ملکولهای DNA هستند. 

 

34

مواد رادیواکتیو نمی‌توانند ملکولهای DNA را تغییر دهند. 

 

35

تغییرات در افراد جانداران پدید می‌آیند، نه در جمعیت آنها. 

 

36

زندگی از حالت پیچیده به صورت ساده و ابتدایی تحول یافته است. 

 

37

زندگی از حالت پیچیده به صورت ساده و ابتدایی تحول یافته اس

 

38

شباهت میان جانداران یک گروه نزدیک به هم کمتر از شباهت میان جانداران گروه‌های دور از هم است. 

 

39

جاندارانی که در آنها یک یا چند صفت مفید ظاهر می‌شود نسبت به همنوعان خود سازگاری بیشتری با محیط پیدا می‌کنند. 

 

40

گزینه‌های صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

نظریه انتخاب طبیعی توسط کدام دانشمند ارائه گردید؟

الف) لامارک                 ب) دووریس                ج) داروین                 د) دالتون

 

41

کدام یک از موارد زیر ملکول DNA را تغییر می‌دهند؟

الف) مواد رادکتیو                              ب) بعضی از داروها            

ج) بعضی از مواد شیمیایی                     د) هر سه مورد

 

 

42

بهترین مکان برای فسیل شدن کدام است؟

الف) یخچال‌ها           ب) شیره‌های گیاهی           ج) دریاها           د) مواد نفتی

 

43

نظریه جهش را کدام دانشمند ارائه کرد؟

الف) دووریس                  ب) داروین                  ج) لامارک               د) ویسمن

 

44

از کدام جانور فسیل بهتری تشکیل می‌شود؟

الف) زنبور                     ب) کرم خاکی          ج) ماهی               د) گیاه

 

45

داروین عامل بروز تغییر در میان جانداران را چه می‌دانست؟

الف) استعمال و عدم استعمال از یک اندام             ب) انتخاب طبیعی       

ج) انتخاب مصنوعی                                         د) جهش 

 

46

سؤالات تشریحی

دانشمندان بیشتر از روی کدام شواهد به مطالعه تاریخ گذشته‌ی زمین می‌پردازند؟ 

 

47

در سنگ‌های رسوبی کدام لایه قدیمی‌تر و کدام لایه جدیدتر می‌باشد؟ 

 

48

در چه صورت می‌توان قبول کرد که لایه‌های بالایی جدیدتر هستند؟ 

 

49

فسیل چیست؟ 

 

50

چرا از همه گیاهان و جانوران فسیل تشکیل نشده است؟ 

 

51

به چه دلیل دانشمندان معتقد هستند که جانداران قدیمی بدن ساده‌تر ولی امروزه بدن جانداران پیچیده‌تر شده است؟ 

 

52

فسیل‌ها برای دانشمندان از دو جهت مهم هستند آنها را نام ببرید. 

 

53

نظریه لامارک را مختصر توضیح دهید. 

 

54

نظریه انتخاب طبیعی به چه معناست؟ 

 

55

فکر انتخاب طبیعی داروین چگونه در ذهن او ریشه گرفت؟ 

 

56

دو زرافه قد بلند و یک زرافه کوتاه قد در یک جنگل قرار دارند. توضیح دهید که طبق نظریه لامارک و داروین آینده آنها چه می‌شود؟ 

 

57

جهش یعنی چه؟ 

 

58

چرا جهش بین جانداران کم و به ندرت انجام می‌گیرد؟ 

 

59

آیا همة جهش‌ها مضر هستند؟ توضیح دهید. 

 

60

چه عواملی ملکول DNA را دچار تغییر می‌کنند؟ (3 مورد) 

 

61

از کدام جانداران گذشته زمین فسیل بیشتری تشکیل شده است؟ 

 

62

مکان‌های مناسب برای فسیل شدن در خشکی‌ها را نام ببرید. 

 

63

در رقابت بین جانداران کدامیک پیروز می‌شوند؟ 

 

64

آیا تغییر در جمعیت جانداران پدید می‌آید یا فقط در یک فرد؟ چرا؟ 

 

65

در چه صورت فسیل کامل از بدن یک جاندار بوجود می‌آید؟ توضیح دهید. 

 

66

به کدام جانداران جهش یافته گفته می‌شود؟ 

 

67

چرا در مطالعه‌ی تاریخچه زمین سنگهای رسوبی بهتر از بقیه سنگ‌ها هستند؟ 

 

68

وجود زغال‌سنگ در یک منطقه چه اطلاعاتی دربارة آب و هوای گذشته آنجا می‌تواند دربر داشته باشد؟ 

 

69

منظور از تفاوتهای فردی بین افراد یک گونه (نوع) چیست؟ مثال بزنید. 

 

70

جهش مفید و مضر را تعریف کرده و چند مورد از جهش‌های مفید و مضر را که می‌دانید بنویسید. 

 

71

به نظر شما چرا بین اندام‌های حرکتی مهره‌داران شباهت‌های زیادی وجود دارد؟ 

 

72

چرا از بز کوهی فسیل کمتری تشکیل می‌شود؟ 

 

73

یک جاندار پس از مرگ باید دور از چه عواملی قرار بگیرد تا همه یا قسمتی از جسد آن باقی بماند؟ 3 مورد بیان کنید. 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۸/۱۴
محمدرضا بهداروند

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی